Redaksiya heyəti

Redaksiya heyəti

Baş redaktor- Məhərrəmov Mikayıl, texnika üzrə elmlər doktoru, Lənkəran Dövlət Universitetinin “Texnologiya və texniki elmlər” kafedrasının professoru


Baş redaktorun müavini (texnika elmləri üzrə)- Fərzəliyev Məzahir, texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrasının professoru


Baş redaktorun müavini (Aqrar elmlər üzrə)- Şahbazov Balyar, k.t.elmləri namizədi, dosent, Lənkəran Dövlət Universitetinin “Aqrar və mühəndilik” fakültəsinin dekanı Məsul katib- Əliyev Rəşad, coğrafiya elmləri namizədi, dosent, Lənkəran Dövlət Universitetinin “Texnologiya və texniki elmlər” kafedrasının müdiri


Məsul katib- Əliyev Rəşad, coğrafiya elmləri namizədi, dosent, Lənkəran Dövlət Universitetinin “Texnologiya və texniki elmlər” kafedrasının müdiri

I. Texnika elmləri üzrə

Deyniçenko Q. V. (Ukrayna)- t.e.d., professor, Xarkov Dövlət Biotexnologiya Universiteti, Restoran sənayesi və Qida texnologiyası kafedrasının professoru, kuzmin_ovl@ukr.net


Əmiraslanov T. İ., t.ü.f.d.- Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının prezidenti, kulina58@mail.ru; amiraslanovtahir@mail.ru


Fətəliyev H. K., t. e. d., professor- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertizası “ kafedrasının müdiri, hasil.fataliyev@mail.ru


Kuzmin O. V. (Ukraina), t.e.d., professor- Kiyev Milli Qida Texnologiyası Universiteti, Restoran və Ayurveda Məhsullarının Texnologiyası Departamentinin professoru kuzmin_ovl@ukr.net


Qolubev V. N. (İspaniya), k.e.d., prof. - Girona Universitetinin Elm və Texnologiya Parkının elmi direktoru, vlgolubev@hotmail.com


Qurskene Vircinya (Litva), t. e. d., dosent - Vitautas Magnus Universiteti, virginija.gurskiene@vdu.lt


Məmmədov Q. B., t. e. d., professor- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Kənd təsərrüfatı texnikası“ kafedrasının professoru, m_qabil@rambler.ru


Muradov P. Z., b. e. d., professor, AMEA-nın müxbir üzvü- AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru, mpanah@mail.ru; azmbi@mail.ru


Nəbiyev Ə. Ə., b.e.d., professor- Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “Qida mühəndisliyi və ekspertiza” kafedrasının müdiri, ahad.nabiyev@mail.ru


Pənahov T. M., t. ü. e. d.- AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin direktor müavini, azvino@yandex.com


Səidov R. Ə., t. ü. e. d., professor- Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrasının professoru, r.saidov@mail.ru


Cabaroğlu Turqut (Türkiyə), Prof., Dr. - Çukurova Universitetinin Kənd Təsərrüfatı fakültəsinin professoru, ccabar@gmail.com


Şarşunov V. A., (Belarusiya), t.e.d., professor, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü - Belorusiya Dövlət Qida və Kimya Texnologiyası Universitetinin kafedra müdiri, sharshunovva@mgup.by


Vəliyev F. Ə., t. e. d., professor- Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrasının professoru, fazil-uzbek@mail.ru


Zolotuxina İ. V. (Ukraina), t.e.d. - Xarkov Dövlət Biotexnologiya Universitetinin “Restoran sənayesində qida texnologiyaları” kafedrasının dosenti, zolotukhina_inna@ukr.net


II. Aqrar elmləri üzrə

Ağayeva M.Ə. - biologiya elmləri namizədi, dosent, Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan.


Aslanov H. Ə. – kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti


Baloğlu Sadetdin (Türkiyə) - Çukurova Universitetinin Kənd Təsərrüfatı fakültəsinin professoru, Prof., Dr., baloglush@hotmail.com


Eppelbaum Lev Vilen (İsrail)- Tədqiqatçı-professor, Təl Əviv Universiti Yer elmləri İnstitutu, Dəqiq Elmlər fakültəsi, Ramat-Аviv 6997801, Тəl-Əviv, İsrail, TAU KAMEA Assosiasiyasının sədri, levap@tauex.tau.ac.il , leppelbaum@gmail.com


Əliyev E. Ə., b.ü. f. d., dosent- Lənkəran Dövlət Universitetinin elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektoru, elvinaliyev1989@hotmail.com


Əliyev M. M., b. e. d., professor- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Gigiyena və qida təhlükəsizliyi“ kafedrasının müdiri, mirza.alivev43@mail.ru


Kamber Ufuk (Türkiyə), Prof., Dr. - Kafkas Universitetinin baytar qida təhlükəsizliyi və xalq sağlamlığı bölümü, ufukkamber@hotmail.com


Quliyev F. A., a.e.ü. e. d., professor- AMEA Lənkəran Regional Elm mərkəzinin direktoru, prof.fquliyev@mail.ru


Quliyev N. M., b. e. d., professor, AMEA-nın müxbir üzvü- AMEA-nın Molekulyar biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun laboratoriya müdiri, n.guliyev@gmail.com


Mironova İ. V. (Rossiya), b.e.d., professor - Başqırdıstan Dövlət Aqrar Universitetiinin ət, süd məhsullarının texnologiyası və kimya kafedrasının müdiri, mironova_irina-v@mail.ru


Vojeqova R. A. (Ukraina), k.t.e.d., professor, UMAEA-nın akademiki- Milli Aqrar Elmlər Akademiyasının Suvarma Əkinçiliyi İnstitutunun direktoru, izz.ua@ukr.net


Zudilin S. N. (Rusiya), k.t.e.d., professor -Samara Dövlət Aqrar Universitetinin kafedra müdiri, zudilin_sn@mail.ru